Fönsterjouren i Bromma

Målar & Renoverar

                                                                                                                                            fonsterjouren.se © 2011                   

 

 

 

 

Fönsterrenovering

 

  • Arbetet sker enligt metod utarbetad av Auktoriserat Fönsterunderhåll.
  • Beroende på skick så rensar jag bort gamalt kitt och lös färg, grundoljar och grundar renskrapat trä.Färdigmålning 2ggr.
  • Nytt modernt kitt med överlägsen vidhäftning och större motståndskraft mot väder och vind ersätter det bortskrapade kittet.
  • Lagning av trasigt trä och justering så att fönstret går lätt att stänga.
  • Nya silikonlister ser till att värmen stannar i huset och minskar enrgikostnaderna.
  • Jag använder endast färg, kitt och tätningslister av högsta kvalitet.

 

Lagning av fönsterbåge:

 

Vid behov gör vi följande........

 

Nytt snickeritorrt virke ersätter uttjänt, det passas in, limmas och slipas till osynlig skarv.

 

Nya hörnbeslag.  Gamla skruvhål borras upp och pluggas innan beslagen skruvas fast med ny skruv.

 

Gångjärn och hörnbeslag slipas rena från gammal färg och rost, vid behov får de extra rostskydd.

 

 

 

 

 

Före lagningen

 

Fukt tränger in via skruvhålen och hörnet blir så småningom instabilt.

 

I det här fallet så har hörnjärnet börjat att lossna och även glaset har spruckit.

 

För att kunna fästa hörnjärnet ordentligt fräste vi bort den yttre delan av bågen och ersatte med nytt friskt trä, se ovan. Skruvhålen borrades upp och pluggades med träplugg.

 

 

 

 

Kundprojekt

 

 

Fönsterrenovering»

 

Lagnining av vävtak»

 

Målning»

 

Tapetsering»

 

Snickeri»